Rom 7

Romarbrevet 7:14-25

14 Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av köttslig natur, såld till slav under synden.
15 Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.
16 Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott.
17 Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.
18 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det
som är gott.
19 Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.
20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.
21 Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda –
22 i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. 23 Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar.
24 Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?
25 Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.

Paulus i detta brev talar till Romarna, där han visar att människan inte alltid har det så lätt att leva i tro inte ens Paulus själv eftersom han visar här att han fightas med synden. För dom som lever i synden lever efter köttet och dom som lever i Anden lever efter Guds stadgar. Men det är ingen som förmår att hålla Guds lag eftersom ingen är rättfärdig talar Bibeln om, utan det blir man endast genom Tro !

Så Köttet ligger i strid med Anden och Anden i strid med köttet eftersom de vill olika saker och är emot varann, om man sår i köttet så skördar man i köttet och sår man i Anden så skördar man i Anden.

Bästa rådet är att matas med Guds ord och ständig bön för att inte falla i synd eftersom, djävulen väntar på tillfällen att attackera och locka även dom troende.

Vi kan antingen låta oss vara slav under synden eller slav under nåden !


Hold on ! (Jesus rap)


Lagen?

Naturligtvis skall alla uppmuntras till att handla på ett sätt som är i överensstämmelse med tio Guds bud. I den mån människor låter sig uppmuntras till att göra det goda blir världen bättre.

Men man kan följa budorden med yttre gärningar och ändå brista i kärlek. Människan klarar inte att i egen kraft uppfylla Guds lag i alla situationer. Det är en sak att hålla budorden och en annan sak att uppfylla Guds lag. Gud ser till hjärtat. Att uppfylla Guds lag är att alltid av kärlek och ett glatt sinne göra det goda.

Vad är då Guds vilja? I 1 Tim. 2:4 står det att Gud vill att alla människor skall bli frälsta. Nya Testamentet gör klart att ingen blir frälst av att försöka hålla lagen, eftersom det är dömt att misslyckas.

Paulus beskriver människans natur i Romarbrevet 7:18,19:
Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.
Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Hur blir vi frälsta? Vi blir frälsta när vi erkänner att vi kommit till korta och bekänner vår synd.

När vi bjuder in Jesus som vår personlige Frälsare förlåter han oss våra synder, han lyfter av våra bördor och vi bli nya skapelser.

Betyder det att vi blir utan Guds lag? Nej, den som blivit frälst har dött bort från synden och Gud lägger sin lag i vårt inre genom den helige Ande som tar sin boning i oss. Man får ett förvandlat sinnelag och kraft genom den helige Ande att uppfylla Guds lag.

Tron utan gärningar är död. Vi förklaras inte rättfärdiga av Gud genom att vara ordets hörare. Det är genom gärningarna som tron fullbordas.

Men vi stirrar inte på en lag utan vi ser på Jesus. Lagen klarade inte av att framkalla det goda hos människan. Människan kan bli avog mot Gud om hon i egen kraft försöker uppfylla Guds lag och märker att hon inte klarar det.

När människor blir osams är det vanligt att de bryter mot budordet "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa".

Källa:Brobyggarna


Följa Herren

Många kan uppleva att livet med Gud är Religiöst och tråkigt men det står ingenstans i bibeln att Gud vill att vi skall leva ett bundet religiöst liv, Vi skall glädja oss i Herren och lovsjunga honom och leva i kärlek.

Fil 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.


Att följa Gud och leva för Gud ska vara roligt och livsnjutande det är ju igentligen bara du själv som väljer att fastna i det lagiska och religiösa tillståndet när du ska leva i tro.

19Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

20och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

21Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden.

10Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»

11Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige skall leva av tro.»

13Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: »Förbannad är var och en som är upphängd på trä.»

14Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.

Man kan ju lätt bli förvirrad att leva ett lagiskt liv eller ett liv där man förstår att det är genom Guds nåd som är utgjuten för människan som han utgav sin enfödde son för att vi skall ha liv i överflöd och bli fria från världens ok.


Tungotalet 2

Språken man talar kan man vanligen inte förstå, men de kan uttydas. Uttydningen av tungotalet sker genom Guds Ande, man översätter inte ord för ord, utan Anden meddelar innehållet i talet.

När Anden föll på pingstdagen talade lärjungarna språk som andra kunde förstå.

Men vad vi i övrigt kan läsa om tungotalet så beskrivs det som ett hemligt bönespråk. 
Det står på flera ställen i Apostlagärningarna att när Anden föll talade de troende i tungor, men inget om att det fanns andra som lyssnade som kunde förstå vad de sa.

När man talar i tungor ber man och lovsjunger i anden. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Paulus syntes ha ett stort behov av att uppbygga sig själv. Han skrev till korintierna:

Jag talar tungomål mer än ni alla. 
1 Kor. 14:18

Han upprepar gång på gång i 1 Kor. 14 att den som talar i tungor talar sådant som är obegripligt.

Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. 1 Kor. 14:2

Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. 1 Kor. 14:14

Det finns tillfällen när man genom Anden kan tala språk som man inte har lärt sig, som är förståeliga för andra som lyssnar.


Tungotalet 1

När folk hör talas om tungomål så blir det olika reaktioner såsom -åh vad coolt, vad läskigt, hjärntvättat påhitt,mystiskt,underbart m.m ....

Tungotal är helt enkel ett bönespråk givet av den Helige Anden, där språket kan låta både som ett jordiskt språk men framförallt ett himmelskt språk som ingen förstår inte ens den som talar det eftersom orden som kommer ut är det din Ande talar till Gud Fadern.

Det är som ett hemligt bönespråk där din Ande ber och talar om allt för Fadern.

Tungotal ett tecken på dop i Helig Ande
Ja, jag är döpt i den Helige Ande och tungotalare. Det hände i början av 2009. Tungotalet är ett tecken på dop i Helig Ande, men det finns många olika nådegåvor:


4Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 1 Korinthierbrevet 12:4-11

Tungomålstalet är ofta tecknet på dop i Helige Ande det kanman tydligt se i apostlagärningarna. -->

6Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Apg 19:5

Tungotalet har vi fått för att vi skall bli uppbyggda i vår tro när vi talar i tungor. Får vi dessutom gåvan att uttyda tungotal blir andra som lyssnar uppbyggda.

Tungotalet har vi fått för att vi skall bli uppbyggda i vår tro när vi talar i tungor. Får vi dessutom gåvan att uttyda tungotal blir andra som lyssnar uppbyggda.

Paulus: 
Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.
Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. 
1 Korinthierbrevet 14:4,5

Tro eller veta?

Jag har gått och funderat rätt mycket på varför folk har både svårt att tro och svårt att välja sin Tro/Inriktning, jag har själv ända sen jag var runt 10 år haft svårt att tro på en Religion pga av att jag tyckte det verkade konstigt att Gud skulle ge oss 3 religioner med samma grund och att Alla handlar om en Gud men ändå har olika berättelser och olika syn på Gud. När jag var liten så valde jag ingen religion pga av att jag inte ville hamna i ett fack och jag tyckte det var mest logiskt då att bara tro på Gud eftersom för mig så var det ologiskt att Gud inte fanns/finns, Sen så tyckte jag även att det fanns så mycket hyckleri inom alla religioner och alla sade att dom hade rätt och det gjorde det ännu svårare att veta vilken som var sanning. Min mor var/är själv praktiserande Kristen medans min Far är muslim men icke praktiserande så min bild av hur kristna var fick jag av min mor eftersom hon var så djupt troende men ändå så avslappnad och inte lagisk av sig och sa att allt handlar om kärlek till Gud och kärlek till människan medans min pappa var rätt okunnig pga av att han var en sekulär muslim men det förstod jag, så jag började lära mig om religionerna på egen hand eftersom det var mycket intressant då och även idag för mig, När jag till slut blev lite äldre så kände jag att det var inte så lätt att välja så jag bestämde mig för att tro på Abrahams religion alltså där dom Abrahimitiska Religionerna utgår ifrån; Judendomen, Kristendomen, Islam, eftersom det blev enklast så.

Idag är jag en vuxen Man på 20 år som tror På Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden!
och det kan jag lova är inte genom intensiv läsning eller lärdom om Kristendomen inte heller påverkad av min mor gällande mitt val eftersom igentligen var det inget val enligt mig.


För mig är det 2 skilda saker att höra och veta
Höra=Du har en bild som du får eller själv målar upp av vad du har lärt dig gällande vad Kristendomen, Islam, Judendomen är.

Veta= Du har en visshet exempel från att du upplevt,känt utan att påverkas av Människan som har fått information gällande det du vet eller hört om.


Detta kan låta rätt konstigt och ologiskt på något sätt eftersom upplevelsen du får kan du endast själv tro på eftersom ingen annan har upplevt det du har.


Det roliga är att det som jag tycker är ologiskt med min tro kom jag och kämpa med idag och efter jag fick min upplevelse eftersom de båda går inte alltid ihop för den mänskliga hjärnan. Människan är en märklig varelse,För om vi inte kan förstå eller kan bli säkra på det vi tror på så söker Hon och behöver alltid svar,bevis,bekräftelse. Utan det tvivlar hon, är hon förlorad, Blir hon rädd.


Johannes20:25

När de gång på gång berättade för honom: Vi har sett Herren, svarade han: Jag tror det inte förrän jag med egna ögon ser hålen efter spikarna i hans händer. Och jag vill ta på dem med mina fingrar, och med min hand vill jag röra vid såren i hans sida. Annars kan jag inte tro.

26Åtta dagar senare var lärjungarna samlade igen, och då var Tomas tillsammans med dem och dörrarna var låsta. Men plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och sa: Frid vare med er.

27Sedan vände han sig till Tomas och sa: Här är mina händer. Sätt ditt finger här, och stick din hand i min sida! Tvivla nu inte längre utan tro!

28Min Herre och min Gud, utbrast Tomas.

29Sedan sa Jesus till honom: Du tror därför att du sett mig. Lyckliga är de som inte har sett mig men ändå tror.


Sannerligen har han uppstått!


Gud är Kärlek


Från en låt men omgjord av mig :P

Tiden tick-tick-tickar på, tänk hur fort dagarna går
Sommar höst vinter och vår, shit där gick ju ett till år
Allting går så himla fort känns som om det var igår
Då jag spela mina kort, åh vad dumt man tänkte då
Jag är mitt eget resultat utav egna keffa val
Nu tackar jag för varje dag uppskattar allt det som man har kvar,

För Gud räknar mina andetag, De är bara han som vet hur mycket tid vi har, kvar
På denna plats plats, därför ja ax ax
Dags att ta sats mot målet jag satsar
Finns ingen rast på livets linje, därför folk bara stress stress hela tiden
Men i slutändan är det du som gör ditt eget liv till vad du vill bli för det är
ingen som kommer göra allting enkelt för dig det handlar om disciplin !


Från hjärtat,2 oktober - Tack för 20 år av mitt liv Gud

Jag älskar dig min Gud för det finns ingen som du, du är mitt allt mitt liv, vill inte leva utan dig, det är dig jag lever för du är meningen mitt liv, du är den som folk längtar efter och söker även om inte det alltid ser ut så bland alla dina barn i världen men ändå ser man tydligt en Tro och Hopp och Kärlek bland människor mitt i all ondska som finns. Herre jag vill inte vandra på denna jord med vetskapen att många inte hört om dig, Jag känner att du finns mig nära och att du älskar varenda människa obeskrivligt mycket, jag vet också att varje ord handling och tanke ser du eftersom du är allestädes närvarande och inget undgår dina ögon för dom överfar hela jorden du vakar avundsjukt över dina barn och skyddar oss genom dina änglar. Jag tackar och prisar dig för varje sekund jag andas och går och är frisk det är en nåd som man inte ens tänker på och tar för givet, varje dag man vaknar och öppnar ögonen är ett mirakel i sig och att kroppen som är byggd på ett fantastiskt sätt på insidan och utsidan och att hjärtat bankar och slår hela tiden och är igång är en nåd att man rör sig och lever och andas hela tiden utan att falla ihop är i sig ett mirakel. Tack för att du har en plan med allt och att man kan förtrösta på dig i allt.

Amen


RSS 2.0