Vittnesbörd av Mats Hedenby!

Jesus räddar och verkar idag !


Lecrae - Far away (För Haiti)


Tvivla inte utan Tro

Tro på Jesus som du tror på huvudvärkstabletter
Om vi ber om t.ex. hälsa skall vi inte tvivla på  Guds förmåga eller vilja att göra oss friska. Har du huvudvärk och behöver en alvedon så tvivlar du inte på alvedons förmåga att göra dig frisk. Faktum är att du hela vägen till apoteket tror, när du tar fram ditt kort och betalar tror du. När du packar ner produkten i påsen tror du. Hela vägen hem med tror du. Du tror när du fyller glaset med vatten. Du tror när du sväljer pillret. Du tror till och med när medicinen inte börjat verka än. Du vet att den kommer ge effekt så småningom, om du bara har tålamod. Hur tror vi på Guds ord, som är en “läkedom för hela vår kropp”. På samma sätt behöver vi tro på Jesus, i allt.

I Matteus kapitel 28 kan vi läsa om vad som hände den tredje dagen. Dagen som Jesus skulle uppstå från de döda. Han hade talat om detta innan hans död, men få hade trott på honom. Inte ens hans lärjungar trodde hela vägen. Det finns en mirakeldag för oss alla! Men vi behöver tro tills “den tredje dagen!”

Matt 28:2: “Och se, det blev en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.”

Inte ens döden kunde hålla kvar Jesus i graven. Innan Jesus dog sa han att Fadern aldrig kommer att lämna honom ensam (Joh 8:29). Jesus trodde hela vägen på sin Faders löften och kunde därför även besegra döden. Inte ens stenen som vägde flera ton kunde hindra honom att komma ut ur graven.

Mark: 11:23: “Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.”


Håll dig nära Honom

Blanda inte din tro med tvivel - Tro hela vägen!
I denna passage beskriver Paulus den otroliga kraft som Jesus gjort tillgänglig för oss genom hans död på korset och uppståndelsen den tredje dagen. När Jesus slog följe med Emmausvandrarna och talade med dem i början “var deras ögon slutna, så att de inte kände igen honom” (Luk 24:16). De var bedrövade över att Jesus hade dött. De hade blandade känslor, både av tro och tvivel. Jesu sa till dem: “Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt”. Efter en stunds dialog med Jesus “öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn”(v.31). De sa till varandra: “brann inte våra hjärtan när han talade med osss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?” (v.32). De gick sedan till de andra lärjungarna och sa: “Herren har verkligen uppstått”.

Närhet till Jesus ger oss bönesvar
Detta behöver bli en verklighet även för oss, hela tiden, varje minut, varje dag! Vi behöver gå hela vägen med Jesus. Att tro på hans kraft och förmåga i varje situation och omständighet. Emmausvandrarnas hjärtan upplystes, de fick en rätt kunskap om hans uppståndelse och kunde genom detta göra Guds kraft tillgänglig i sina liv. Men utan att tillbringa tid med Jesus som de gjorde kan ingenting hända. I vår närhet med Jesus föds mirakler. Är vårt liv i mörker, så är Jesus vårt ljus. Är vi sjuka, så är Jesus vår läkare. Saknar vi bröd, så är Jesus vår försörjare. Är vi instängda, så är Jesus vår väg. Är vi övergivna, så är Jesus vår Herde. Det enda vi behöver göra är tro hela vägen.


RSS 2.0