Det Kodade brevet till dig från Gud :)

Många tycker Bibeln är full av historier och lagar och liknelser, men då säger jag till dom som tror så att ni kanske inte riktigt läst eller förstått budskapet att hela bibeln har en röd tråd och är som ett brev från Gud till människan.


My Child,

You may not know me,
but I know everything about you.
Psalm 139:1

I know when you sit down and when you rise up.
Psalm 139:2

I am familiar with all your ways.
Psalm 139:3

Even the very hairs on your head are numbered.
Matthew 10:29-31

For you were made in my image.
Genesis 1:27

In me you live and move and have your being.
Acts 17:28

For you are my offspring.
Acts 17:28

I knew you even before you were conceived.
Jeremiah 1:4-5

I chose you when I planned creation.
Ephesians 1:11-12

You were not a mistake,
for all your days are written in my book.
Psalm 139:15-16

I determined the exact time of your birth
and where you would live.
Acts 17:26

You are fearfully and wonderfully made.
Psalm 139:14

I knit you together in your mother's womb.
Psalm 139:13

And brought you forth on the day you were born.
Psalm 71:6

I have been misrepresented
by those who don't know me.
John 8:41-44

I am not distant and angry,
but am the complete expression of love.
1 John 4:16

And it is my desire to lavish my love on you.
1 John 3:1

Simply because you are my child
and I am your Father.
1 John 3:1

I offer you more than your earthly father ever could.
Matthew 7:11

For I am the perfect father.
Matthew 5:48

Every good gift that you receive comes from my hand.
James 1:17

For I am your provider and I meet all your needs.
Matthew 6:31-33

My plan for your future has always been filled with hope.
Jeremiah 29:11

Because I love you with an everlasting love.
Jeremiah 31:3

My thoughts toward you are countless
as the sand on the seashore.
Psalms 139:17-18

And I rejoice over you with singing.
Zephaniah 3:17

I will never stop doing good to you.
Jeremiah 32:40

For you are my treasured possession.
Exodus 19:5

I desire to establish you
with all my heart and all my soul.
Jeremiah 32:41

And I want to show you great and marvelous things.
Jeremiah 33:3

If you seek me with all your heart,
you will find me.
Deuteronomy 4:29

Delight in me and I will give you
the desires of your heart.
Psalm 37:4

For it is I who gave you those desires.
Philippians 2:13

I am able to do more for you
than you could possibly imagine.
Ephesians 3:20

For I am your greatest encourager.
2 Thessalonians 2:16-17

I am also the Father who comforts you
in all your troubles.
2 Corinthians 1:3-4

When you are brokenhearted,
I am close to you.
Psalm 34:18

As a shepherd carries a lamb,
I have carried you close to my heart.
Isaiah 40:11

One day I will wipe away
every tear from your eyes.
Revelation 21:3-4

And I'll take away all the pain
you have suffered on this earth.
Revelation 21:3-4

I am your Father, and I love you
even as I love my son, Jesus.
John 17:23

For in Jesus, my love for you is revealed.
John 17:26

He is the exact representation of my being.
Hebrews 1:3

He came to demonstrate that I am for you,
not against you.
Romans 8:31

And to tell you that I am not counting your sins.
2 Corinthians 5:18-19

Jesus died so that you and I could be reconciled.
2 Corinthians 5:18-19

His death was the ultimate expression
of my love for you.
1 John 4:10

I gave up everything I loved
that I might gain your love.
Romans 8:31-32

If you receive the gift of my son Jesus,
you receive me.
1 John 2:23

And nothing will ever separate you
from my love again.
Romans 8:38-39

Come home and I'll throw the biggest party
heaven has ever seen.
Luke 15:7

I have always been Father,
and will always be Father.
Ephesians 3:14-15

My question is…
Will you be my child?
John 1:12-13

I am waiting for you.
Luke 15:11-32

Love, Your Dad
Almighty God


Fader vår bönen på Arameiska

Det är det språket Jesus talade när han levde, det är också den ursprungliga bönen.


Han är Herden

Jesus: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
11Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, 15liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Johannes 10:7-15


Det är så svårt att förstå Bibeln, varför är det så?

Man kan inte nå Gud med sitt förstånd. Man får gemenskap med Gud genom att ödmjukt ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare. Man får då uppleva syndernas förlåtelse och ett nytt liv.

Har man inte mött Jesus till frälsning så är Gud främmande. Därför är Bibeln svår att förstå. Jesus sa att om man inte blir född på nytt (frälst) kan man inte se Guds rike (Joh 3:3).

Men det finns de som upplevt frälsning när de suttit och läst Bibeln. Man ska börja med det som är lättast att förstå, till exempel berättelserna om vad Jesus gjorde och lärde.

Gud som vill att alla människor ska bli frälsta söker oss på olika sätt. De flesta blir frälsta när de lyssnar till en predikan som handlar om tron på Jesus.

När man blivit frälst får man ljus över bibelordet. Allt i Bibeln är inte lika lätt att förstå. Man ska be och söka Gud samtidigt som man läser och ha ett öppet sinne. Man ska läsa, utan att ha förutfattade meningar, för att finna Gud och ta emot Guds löften och förmaningar i tro. Då får man hjälp att förstå Biben. Hjälparen, den helige Ande, gör bibelordet levande.

Den helige Ande pekar på Jesus och förhärligar Honom. Man får uppleva hur Jesus träder fram ur Skriften.

Genom att läsa Bibeln mycket förstår man mer och mer, när man samtidigt ber om den helige Andes ledning. 

Mvh Veli Sergei.

Läs mer:
»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

Jesus: Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Johannes 16:13

Jesus: Gå in genom den trånga porten. 
Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29:13

Jesus: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Lukas 11:9,10

Jesus: Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Johannes 14:16,17

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 1 Korinthierbrevet 2:14

Sedan öppnade han
(Jesus) deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Lukas 24:45


Källa: www.Brobyggarna.org

Leva efter hans vilja

Jesus vill rena våra hjärtan och befria oss från all ondska och själviskhet.

Detta sker genom den helige Ande. När vi låter Jesus forma oss genom den helige Ande blir det naturligt för oss att spontant, villigt och glatt göra det goda.
Ur ett gott hjärta kommer goda handlingar, både spontana och planerade.

Vi lever i en mörk värld som vill påverka oss till att bli självupptagna och ljumma i tron och kärleken. I liknelsen om sådden talas om att goda gärningar uteblir där "världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt."  
(Mark.4:19, se också Tit.3:14)

Därför behöver vi ständigt söka förnyelse i helig Ande och riktigt gå in för att uthålligt uträtta de goda gärningarna som Gud har förberett för oss. Man måste ge tid åt Herren och låta Honom bestämma väg.

Ofta behöver vi tänka efter och i bön fråga Herren vilka goda gärningar vi kan tänkas uträtta för Gud. Herren vill leda oss steg för steg.

Mvh Veli Sergei.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Lukas 3:8

Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Kolosserbrevet 1:9-11

Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Romarbrevet 2:6-8

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 1 Johannesbrevet 3:18

Jesus: Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Matteus 7:21

Jesus: Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matteus 6:1-4

Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet  5:16,17


Tecken för domedagen del 2

Ett antikristligt system – vilddjurets märke
Profetior i Bibeln som gäller vår framtid handlar bl.a. om ett antikristligt välde. Ett kontrollsamhälle växer fram och människor kommer att tvingas att "ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket". (Upp.13:16,17) Människor som tar emot detta märke har vilseletts till att acceptera Antikrists system, blir Kristi fiender och går förlorade för evigheten.

För bara några decennier sedan var det var svårt att föreställa sig hur märkningen av människor för att få köpa och sälja skulle gå till.

Men utvecklingen har gått fort. Idag lämnar vi ständigt elektroniska fotspår efter oss och med vår tids teknologi är det lätt att se hur profetian kan få sin uppfyllelse inom en mycket snar framtid.

Idag finns mikrochip (RFID-chip) implanterat under huden på över tusen personer. Mikrochipen lagrar information, spårar och identifierar människor, samt fungerar som  elektroniska plånböcker, m.m.
Priset på mikrochip sjunker snabbt i takt med ökande produktionsvolymer.

Läs mer på www.brobyggarna.org : »RFID-tekniken håller på att slå igenom

Tecken för domedagen del 1

Jesus hela världens Frälsare 
Domedagen kommer efter att Jesus kommit tillbaka och hämtat hem de frälsta. Då skall alla människor dömas efter sina gärningar.

Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud och alla erbjuds frälsning och förlåtelse genom det Jesus Kristus uträttade för oss på Golgata kors. Jesus bar våra synder och tog straffet på sig. Den som tagit emot Jesus som Frälsare kommer inte under någon fällande dom.

Tecken för Jesu återkomst
Bibeln talar om olika händelser som inträffar innan Jesus kommer tillbaka. Det står skrivet att "om den dagen eller stunden vet ingen något". (Matt.24:36) Jesu återkomst kommer att överraska människorna:

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 
Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,
och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 
Matt. 24:37-39

Men troende som är vakande och bedjande ser tecknen:

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 
1 Thess 5:4

Jesus själv talade om tecknen för hans ankomst och olika händelser som inträffar strax innan. I evangelierna och i Uppenbarelseboken, Daniels bok m.m. kan du läsa om detta.

Bibelns profetior om den sista tiden måste uppfyllas innan domedagen kommer. En del av dem har redan uppfyllts, andra håller på att uppfyllas eller ligger nära i framtiden. Ett viktigt tecken som uppfyllts är att Israel har återuppstått som stat.

Andra tecken på "den sista tiden", dvs. åren innan Jesus kommer tillbaka och domedagen inträder är bl.a. följande:

Naturkatastrofer

Krig

Hungersnöd

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Matt. 24:7

Epidemier, farsoter

Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. Luk. 21:11

Miljöförstöring, haven förgiftas m.m.

….en tredjedel av allt liv i havet dog… 
Upp. 8:9

Kärlekslösheten breder ut sig

Ökad brottslighet

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Matt. 24:12

Ett stort avfall från den kristna tron (1 Tim 4:1, 2 Tim 3:1-5)

Evangelium skall bli predikat i hela världen (Matt. 24:14)

En stormakt skall uppstå som beskrivs som ett Vilddjur (Upp. 13, Dan. 2 & 7)

Antikrists framträdande (1 Joh. 2:18, 2 Thess 2:3,4)

Ledarna i hela världen kommer att samla härar till vad som blir mänsklighetens stora slutstrid i Mellanöstern. (Upp. 16:12-16)


Cybertekniken?


Kristendomen i framtiden
Vid sidan av sann kristendom blir det en antikristlig religiös församling som inte bryr sig om Bibeln, utan ersätter den med människobud.

Denna falska lära bestående av människobud vill man PÅTVINGA även de kristna. Man vill styra alla människor i tanke och handling.

Många kommer att bli påverkade och formade i ännu högre grad av onda andemakter som har massmedia i sin hand.

Många kommer att avfalla från sann kristen tro. Jesus har sagt att kärleken hos de flesta skall kallna.

Men i takt med att förföljelser mot kristna ökar, får vi också se Guds kraft bli mäktigt utgjuten över dem som håller sig till Herren och bevaras i kärleken till Gud.


Cybernetik och robotiserade människor
Det är spännande och roligt med den nya teknologin och de nya medierna. Men i slutänden hamnar många människor mot sin vilja i mediets och i de tekniska underverkens våld.
Människor riskerar att blir mer känslokalla och kyliga då de förlorar direktkontakt med varandra, eftersom maskinerna blivit mellanstycken för kontakt.

Datorerna skapar att nytt beteende hos människor, som blir mer och mer beroende av datorerna, som i sin tur blir allt mer "intelligenta" och kunniga. Maskinen blir som en Gud.
Hur mycket kommer datorn att ta över? Framtiden ter sig skrämmande. Skall det sluta med att datorerna talar om för oss hur vi skall tillbe dem?

Människor med funktionshinder måste naturligtvis ges alla tänkbara möjligheter att få leva ett så normalt liv som möjligt. Jag blir alltid glad när jag ser nya uppfinningar till hjälp för sjuka eller funktionshindrade  människor.

Men att robotisera en frisk människa med olika datorimplantat är inte sunt.
Gud skapade människan för att hon skulle vara just MÄNNISKA, inte robot.

Om man t.ex. skulle uppfinna sensorer som skulle hjälpa till att lagra våra upplevelser och minnen, så skulle det innebära att vi skulle bära på många minnen som vi helst skulle vilja glömma.

Och när all möjlig information om människor kan flöda fram överallt genom trådlösa nätverk förlorar människor trygghetskänsla och integritet.

Se detta som spekulationer, men sätt dig gärna ned och låt fantasin "skena iväg" ett tag. Vi befinner oss ju bara i början av den tekniska utvecklingen vad gäller datorer. Teknikerna fortsätter att uppfinna, och makten synes hamna i dessa uppfinnares händer.

Jag tror att vi alla behöver sätta oss ned och tänka igenom hur vi egentligen vill leva våra liv och göra vad vi kan för att vara med om att påverka.

Hälsningar Veli Sergei

Källa: www.Brobyggarna.org


The Book of Eli


I sin senaste film "The book of Eli" spelar dubbelt Oscarsbelönade Denzel Washington en luffare i ett framtida USA härjat av kärnvapenkrig. Rollfiguren söker vägledning för sitt liv i Bibeln, vilket är precis vad skådespelaren gör i sitt eget liv. I filmen har de överlevande bränt alla biblar i frustration över att Gud tillåtit det fruktansvärda som hänt. Men det finns en Bibel kvar - Elis. "Jag anser att tron är viktig, att lyssna till den stilla, ringa rösten inom dig", sa Denzel Washington till ABC News i samband med filmpremiären. "Att inte låta sig skrämmas eller tappa modet på grund av andra och följa ditt livs uppdrag, i den utsträckning du förmår."

Han berättade hur hans mamma brukar säga: "Det är en sak att göra gott, men du måste göra gott på rätt sätt."

Denzel Washingtons pappa var pingstpastor i 50 år och på söndagarna predikade han ofta. Denzel Washington minns hur han som pojke tillbringade mycket tid i kyrkan och lyssnade när hans pappa undervisade på gudstjänst efter gudstjänst. Den framgångsrike skådespelaren talar varmt om Bibeln och säger, trots allt han tjänat och uppnått i sin framgångsrika karriär, att det han helst vill ha är "visdom och kunskap".


kolla

För mer information gå in på ....
http://www.verichipcorp.com/


VeriChipet

Storebrorssamhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar

Det antikristliga systemet som påbörjats kommer att fortsätta. Snart kan vi glömma allt vad personlig integritet heter.

16Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 
Uppenbarelseboken 13:16,17

Ny fluga i Spanien?
Diskoteket Baja Beach Club i Barcelona låter sina VIP-gäster identifiera sig samt betala förtäring med ett mikrochip (RFID-chip) som de får placerat under huden. Chipet är av glas och är inte större än ett riskorn.

De behöver varken id-kort, kontokort eller kontanter för att komma in och vistas på diskotekets VIP-avdelning.

Diskoteket har fått hjälp av Applied Digital Solutions, ett företag som specialiserar sig på implanterbara mikrochip och detta chip kallas VeriChip. Det fungerar på så sätt att när chipet aktiveras av en skanner så avger chipet radiofrekvenssignaler till skannern som då tar emot information från en databas.

Chipet placeras enkelt under huden med en spruta och ingreppet tar bara några minuter. Diskoteket Baja Beach Clubs ägare säger att det blivit en succé och faller speciellt unga människor i smaken eftersom "de flesta nu för tiden har piercing, tatueringar och silikoninplantat". Ingreppet kostar 125€ och sedan kan man ha användning av chipet även på andra inrättningar som nyttjar denna teknologi, säger han.

Antikrist
Antikrists framträdande genom maktövertagande i hela världen underlättas av att människor vill slippa den myckna brottsligheten, inte minst terrorismen. Man ser chipen som ett möjligt vapen i kampen mot brottsligheten. Med chipen kan man ha total kontroll över människor.


Låt inte världen vilseleda dig

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Lukas 10:27

Jesus: Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.
Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt.
Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.  Lukas 6:47-49

Jesus: Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Johannes 3:6

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 
Romarbrevet 8:5,6

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 1 Johannesbrevet 2:15

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Kolosserbrevet 3:2,3


Blandade bibelord

Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden äden ännu mer. Rom. 5:20



I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kol. 1:14



Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: 'De ger mig ingen glädje' Pred. 12:1



HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Klagovisorna 3:22-23


'Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in,'säger HERREN, 'jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter'. Ps. 12:6


Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. 1 Kor. 13:4

Gud bevarar sitt Ord!

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh. 1:1-5
)


Och Ordet blev människa och bodde bland oss. (Joh. 1:14)

Jesus: "Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet." (Joh. 5:24)


(Joh 8:51
) Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.

"HERRENS ord är ett rent ord, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. Du HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte."
(Ps. 12:7-8.)


»För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.«
(Upp. 22:18-19)


(Matt 24:35). Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall inte förgås.


Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. (2 Petr. 1:20,21)

Paulus: Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. (1 Thess 2:13)


Jesus: Om någon hör mig och inte lyder mig så dömer inte jag honom, för jag har kommit för att frälsa världen, inte för att döma den.
Men alla de som säger nej till mig och inte lyssnar till mig kommer att dömas på domens dag av de ord som jag har talat.  (Joh. 12:47,48)



Saligprisningarna !

Jesus Bergspredikan



Matt 5:3-12

Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

 

Fortsättning i Lukas Evangeliet ...

 

Luk 6:20-24

Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
"Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade.
Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull.
Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen.
På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er lön."


Lagen uppfylls genom kärlek

Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal 5:14)

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Jakobsbrevet 2:26


I Matteusev. 22:35-40 får Jesus frågan om vilket som är det största budet i lagen och det Jesus svarade brukar kallas det dubbla kärleksbudet:

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade:
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Detta är det största och främsta budet.
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

I Romarbrevet 13:8-10 finns samma budskap om lagen:
Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

When you believe

Jesus sa: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er. Matteus 17:20

Ingenting är omöjligt om man bara Tror !

The old me is dead and gone

När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar;

men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.


(1 Korinthierbrevet 13:11)


En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne (1 Kor 2:14)

"Vem kan utrannsaka Herrens Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom?" (Jes. 40:13)


1Kor 2:9 Det står i skriften" Det inget öga har sett och inget öra har hört, det inget en människa kunnat föreställa sig, det har Gud berett åt dem som älskar honom.

Från vers 10 och framåt . Men Gud har genom sin Ande (Den Helige Ande) visat oss allt detta som han har berett, för Guds Ande vet allt om Gud och känner till alla hans planer.
Guds Ande är ju den ende som verkligen känner Guds innersta tankar precis som en människa ande ensam känner till människans innersta tankar.
Men vi drivs inte längre av människors sätt att tänka, för vi har Guds egen Ande, så att vi kan veta vad Gud i sin godhet har gett oss.

När vi berättar om allt detta som Gud enligt hans plan har lovat oss, använder vi oss därför inte av mänsklig övertalningsförmåga när vi förklarar. Nej, vi låter Guds Ande leda oss när vi talar, eftersom vi undervisar om Guds tankar och talar till männniskor som själva fått Guds Ande.

Men den människa som inte tillhör Jesus Kristus och inte har fått Guds Ande, hon vägrar att lyssna till det som Guds Ande förklarar. Det låter rent nonsens för henne. Hon kan inte förstå undervisningen, eftersom det bara med hjälp av Guds Ande man kan förstå den.

Den som har Guds Ande kan förstå vad Guds plan innebär. Andra människor förstår inte ens vad de troende talar om.
Och hur skulle det kunna det? Det står ju i skriften" Vem känner till hur Herren tänker?
Vem vet tillräckligt för att ge honom råd? " men för oss har Guds Ande visat hur Jesus Kristus tänker.

Den som inte är kristen förstår inte vem Gud är och kan heller inte fatta tanken att Guds Ande finns i de troende. Det finns människor runt om oss och i vår närhet som inte är kristna och kan varken acceptera eller förstå mitt och ditt beslut att följa Jesus. För dem är det ett meningslöst ställningstagande.
Med en mänsklig ansträngning kan ingen förstå Gud (Rom 11:34), men Guds ande kan till och med avslöja hans tankar för oss. Troende som är andefyllda har insikt i en del av Guds planer, tankar och handlingar. Genom Guds Ande kan vi förstå vad Guds mening, samtala med honom och förvänta oss bönesvar. Tillbringar vi mycket med Jesus i bön och i ordet kommer vi att präglas av hans sätt att tänka. En nära relation till Jesus kan bara uppstå ur regelbunden närhet till honom och hans ord. (Läs Fil 2:5 angående om Jesus sinnelag.
Då jag fick möta Jesus och tog emot honom i mitt hjärta har livet blivit helt annorlunda. Jag har frid i mitt inre och behöver inte längre söka efter något mer. Utan jag har funnit det som gav mig liv och mening i mitt liv.
Livet är inte slutet som jag trodde utan början på nåt nytt och många tror men saknar någon att leva för.
Jag förstod inte heller de kristna innan jag blev frälst och sa mitt ja till Jesus. Men nu vet jag att
Det är så sant att Jesus är vägen sanningen och livet och ingen kan komma till Fadern utom genom honom. Pröva honom du också och du kommer aldrig att bli besviken...

Bibelord: Om synd

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Rom. 3:23,24

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jes. 53:6

Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Ef.2:12

Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 1 Kor. 15:22


Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Rom. 7:18,19


Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ef. 2:2-5

Dårskap?

Många undrar varför man ska vara religiös?
Det handlar inte om Religion utan Relation med Gud !

"Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte." (Jes. 49:1)

"Men på er är också alla huvudhåren räknade." (Matt 10:30)

Gud skapade dig och mig med en fri vilja.

Han hade redan kallat dig i moderlivet att följa honom och göra hans vilja, Men han tvingade sig inte på dig utan han
ville att du av egen vilja skulle söka honom och lägga ditt liv i hans händer och förtrösta på det han har för dig.

För han valde att låta oss komma till tro på honom genom fri vilja, han skapade inte oss likt robotar som måste lyda. Nej han är ingen diktator han är en Kärlekens Gud, likt en Far som bara vill ha gemenskap med sin Son.

Men vi ärver olika beteenden och anlag via gener från föräldrarna. På samma sätt har alla människor i sina gener en benägenhet att synda och detta sträcker sig långt bakåt i tiden, ända till de första människorna Adam och Eva som vi alla är släkt med. På grund av synden är gemenskapen med Gud bruten. Människan är genom sitt sinnelag Guds fiende.

Jesus kom och tog bort fiendskapen mellan Gud och människa när han bar våra synder på korset. På samma sätt som alla människor genom Adam hamnade i syndens och dödens välde, så får alla genom Jesus Kristus rättfärdiggörelse och liv. På grund av vad Jesus uträttade på Golgata kors kan var och en få syndernas förlåtelse, upprättelse, gemenskap med Gud och evigt liv.

Frälsningen är Guds gåva som ges åt var och en som tar emot Jesus som Frälsare. Jesus gör allt nytt. Vi tar emot frälsningen genom vår tro på Kristus. Den som tror och blir döpt skall bli frälst.


RSS 2.0