Tecken och under !

"The habitant of the city Sharya, Russia, became a witness of the strange phenomenon: in the sky right above his house he had seen a glowing cross. Vladimir Rostovcev had shooted this video on his camera.

Early in the morning he was going to the job, but he had found out he couldn`t start up an engine of his car.

At this moment his attention was attracted by the incredible sight... A cross was hunging in the middle of the air a few minutes. Then it had dissolved.

Vladimir says: "It is strange, but after cross had dissolved my car had been off without problems..."

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Matt 24:23-31


:)


Min kusins konst :)

Denna målning har min kusin från USA gjort. Hon är här på besök från USA och ska vara här i Sthlm i 2 månader, Hon var här förra året då också i ca ett halv år så hon förstår en del svenska och kan tala lite. Hon ritar och målar allt som hon tycker om. Hon är roligt nog muslim men tycker om att måla kors :) hon tycker det e fint med kors. Besök gärna hennes blogg -->http://aboura.blogg.se/

Av: Abeer Chamsine


Dagens bibelord:

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Efesierbrevet 3: 16-17

Tvivlaren med hopp


Ingen kan hålla lagen!

Naturligtvis skall alla uppmuntras till att handla på ett sätt som är i överensstämmelse med tio Guds bud. I den mån människor låter sig uppmuntras till att göra det goda blir världen bättre.

Men man kan följa budorden med yttre gärningar och ändå brista i kärlek. Människan klarar inte att i egen kraft uppfylla Guds lag i alla situationer. Det är en sak att hålla budorden och en annan sak att uppfylla Guds lag. Gud ser till hjärtat. Att uppfylla Guds lag är att alltid av kärlek och ett glatt sinne göra det goda.

Vad är då Guds vilja? I 1 Tim. 2:4 står det att Gud vill att alla människor skall bli frälsta. Nya Testamentet gör klart att ingen blir frälst av att försöka hålla lagen, eftersom det är dömt att misslyckas.

Paulus beskriver människans natur i Romarbrevet 7:18,19:
Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.
Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Hur blir vi frälsta? Vi blir frälsta när vi erkänner att vi kommit till korta och bekänner vår synd.

När vi bjuder in Jesus som vår personlige Frälsare förlåter han oss våra synder, han lyfter av våra bördor och vi bli nya skapelser.

Betyder det att vi blir utan Guds lag? Nej, den som blivit frälst har dött bort från synden och Gud lägger sin lag i vårt inre genom den helige Ande som tar sin boning i oss. Man får ett förvandlat sinnelag och kraft genom den helige Ande att uppfylla Guds lag.

Tron utan gärningar är död. Vi förklaras inte rättfärdiga av Gud genom att vara ordets hörare. Det är genom gärningarna som tron fullbordas.

Men vi stirrar inte på en lag utan vi ser på Jesus. Lagen klarade inte av att framkalla det goda hos människan. Människan kan bli avog mot Gud om hon i egen kraft försöker uppfylla Guds lag och märker att hon inte klarar det.

När människor blir osams är det vanligt att de bryter mot budordet "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa".

Guds ord säger att om vi hållit hela lagen men brutit mot ett enda bud är vi skyldiga till allt. Därför skall vi visa barmhärtighet. (Jak.2:8-13)

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
Jakobsbrevet 2:8-13

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarbrevet 13:8

Gud vill se kärlek hos oss. Om vi lyckas bra skall vi inte döma någon som inte lyckades så bra.

Jesus var utan synd, det var våra synder han bar.

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Heb. 4:15

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 1 Johannesbrevet 2:1

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23.

Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Romarbrevet 3:10


väldigt bra webpredikan.


Dagens Bibelord:

Tänk på det här bibelordet !

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Efesierbrevet 2:8,9

RSS 2.0