God is Enough !

You know you sick of lookin'
You sick of chasin'
I think you know the truth,
you just don't wanna face it
Your life is empty,
though you havin' fun
You're never satisfied,
you never get enough.
You go from thrill-seekin'
to pill-poppin'
From heavy drinkin'
to club-hoppin'
You just can't stop it,
like you're a slave.
And you're chasin' nothin'
all the way into the grave.


I will make my boast in you alone !


Kärlekscitat från Guds Ord !

"Liksom Fadern har älskar mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kälek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall älskar varandra så som jag har älskar er. Ingen har större kärlek än han ger sitt liv för sina vänner."

Johannesevangeliet 15:27

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer ifrån Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna* om att Fadern har sänt sin son att rädda* världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han har älskat oss först. Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också skall älska sin broder. 1 Johannesbrevet 4:7-21Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. 1 kor 13:4-8


RSS 2.0