Är muslimernas Allah vår Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

 

Det finns många skillnader i judendomens, kristendomens och islams syn på hurdan Gud är och hur Gud har handlat och kommer att handla.

Fråga: Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah. (L.E.)

Muslimerna tror liksom både judar och kristna på den Gud som skapade världen, som uppenbarade sig för Abraham, som visade sig för Moses i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, som gav israeliterna lagens tavlor på Sinai, som sände sina profeter till israeliter och judar, som sände Jesus etc. Därför brukar man tala om judendomen, kristendomen och islam som tre "systerreligioner".

Och medan judarna kallar denne gud för Elohim och vi svenskar ber till Gud, vänder sig araberna - både kristna och muslimska araber - till Allah. Men det är bara en fråga om språk. Kristna fransmän tillber Dieu, kristna finländare dyrkar Jumala - och kristna araber ber till Allah. För det är vad "Gud" heter på deras språk.

"Allah" är således inte någon annan Gud, utan bara det arabiska ordet för Gud. Och det är faktiskt i grunden samma ord som de gammaltestamentliga hebreerna använde. De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är Aloah och Alohim (eller Eloah och Elohim).

Alla de här orden är dialektala och språkliga varianter av det urgamla ordet el som har grundbetydelsen "styrka" eller "makt". Det är för övrigt en av de äldsta termerna för "gud" som finns. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah).

Både muslimer, judar och kristna tror alltså på samma Gud - den ende guden - men vad som skiljer dem åt är hur man uppfattar denne ende Gud. Den judiska bilden av Gud är inte densamma som den kristna, den kristna är inte densamma som den muslimska, och den muslimska är inte densamma som den judiska.

Varken judar eller muslimer tror till exempel att Gud blev människa och föddes som Jesus från Nasaret. Judarna tror inte att Jesus var/är den utlovade Messias, men det tror muslimerna. Däremot tror inte muslimerna att Jesus är Gud. Och de kristna tror inte att Gud gav någon uppenbarelse till Muhammed. Osv, osv.

Det finns alltså många skillnader i de tre religionernas syn på hurdan Gud är och deras uppfattning om hur Gud har handlat och kommer att handla. Det är detta man ser om man exempelvis läser Koranen. Då framgår det klart att muslimerna har en annan bild av Gud än vi har. Likaså finns det många skillnader i synen på den kommande domen, himmel och helvete, synd, rättfärdighet - samt förstås alla olika ritualer som utvecklats i de olika religionerna under årens lopp.

Men trots alla skillnader i synen på Gud tror kristna, muslimer och judar på samma Gud - Abrahams, Isaks och Jakobs Gud - bibelns Gud.

Thor-Leif Strindberg


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0